Menu Zamknij

Co to outsourcing Sieci komputerowej ?

Outsourcing sieciowy to praktyka polegająca na zleceniu firmie zewnętrznej zarządzania, utrzymaniem, monitorowaniem i/lub rozwijaniem infrastruktury sieciowej organizacji. W skrócie, outsourcing sieciowy oznacza przekazanie części lub całego zarządzania siecią firmy zewnętrznej, zamiast utrzymywania własnego zespołu ds. infrastruktury sieciowej.

Dlaczego Warto zdecydować się na outsourcing sieciowy ?

  1. Koszty: Outsourcing może okazać się bardziej opłacalny niż zatrudnianie wewnętrznego zespołu do zarządzania siecią. Firmy zewnętrzne mogą oferować usługi na podstawie umowy abonamentowej, co pozwala na lepszą kontrolę nad kosztami.

  2. Specjalistyczna wiedza: Firmy outsourcingowe specjalizujące się w zarządzaniu sieciami często posiadają wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają doświadczenie i aktualną wiedzę na temat najnowszych technologii sieciowych.

  3. Skupienie na core business: Outsourcing umożliwia firmom skoncentrowanie się na ich głównych zadaniach biznesowych, pozostawiając obszar zarządzania siecią w rękach specjalistów.

  4. Elastyczność: Firmy outsourcingowe mogą dostosowywać swoje usługi do zmieniających się potrzeb klienta, zapewniając większą elastyczność w zarządzaniu infrastrukturą sieciową.

  5. Redukcja ryzyka: Firmy zewnętrzne często są bardziej przygotowane do zarządzania ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem, awariami sieciowymi i innymi zagrożeniami, co może przynieść korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa.

 

Outsourcing sieciowy może obejmować różne aspekty, takie jak utrzymanie sprzętu sieciowego, konfiguracja urządzeń sieciowych, monitorowanie wydajności, zarządzanie bezpieczeństwem, a także rozwijanie infrastruktury sieciowej zgodnie z potrzebami firmy. Warto jednak dokładnie analizować dostawców usług outsourcingowych, sprawdzając ich referencje, umiejętności oraz zrozumienie specyfiki branży klienta przed podjęciem decyzji o outsourcingu sieciowego.

Klient nie lubi czekać!

Projekt musi działać od początku do końca. Mając 5 letnie doświadczenie z branżą medyczną wiemy że każda minuta się liczy a sprawna infrastruktura sieciowa to brak brak przestojów a co za tym idzie Zmniejszone koszty i nie stracone potencjalne zyski.